Acasă » Informatii de interes public

Informatii de interes public

Informatii de interes public

 • Dispozitie privind dreptul la ajutor pentru incalzirea locuintei cu combustibili solizi si/sau petrolieri a suplimentului pentru combustibili si/sau petrolieri si a suplimentului pentru energie electrica

Anuntul in format pdf

 • Anunt pentru persoane fizice si persoane juridice

Anuntul in format pdf

 • ANUNȚ PROIECT BUGET LOCAL PE ANUL 2021

Anuntul in format pdf

 • Dispozitie privind stabilirea locurilor speciale pentru amplasarea de panouri pentru afisaj electoral in campania electorala pentru alegerea Senatului si a Camerei Deputatilor din 6 decembrie 2020

Anuntul in format pdf

 • Incheiere validare mandate consilieri 2020

Anuntul in format pdf

 • Incheiere validare mandat primar 2020

Anuntul in format pdf

 • Publicare de vanzare imobiliara nr. 14/174/23.09.2020

Anuntul in format pdf

 • Delimitarea si numerotarea sectiilor de votare din comuna Bacesti la alegerile locale din 27 septembrie 2020

Anuntul in format pdf

 • Dispozitie privind stabilirea locurilor speciale pentru amplasarea de panouri de afisaj electoral la alegerea autoritatilor administratiei publice locale din anul 2020

Anuntul in format pdf

 • Publicatie de vanzare imobiliara nr 12/174/20.05.2020

Anuntul in format pdf

 • Publicatie de vanzare imobiliara

Anuntul in format pdf 

 •  Proiect “Acordarea de pachete cu produse de igiena in cadrul POAD 2018-2020 cod SMIS POAD/412/1/6/125284”

Anuntul in format pdf 

 •  Proiecte de hotărâre de interes public

Anuntul in format pdf

“Unitatea administrativ-teritorială BACESTI, din județul VASLUI anunță publicarea documentelor tehnice ale cadastrului pentru sectoarele cadastrale nr. 42, 45,  începând cu data de 28.02.2018, pe o perioadă de 60 de zile, la sediul Primariei BACESTI, conform art. 14 alin. (1) și (2) din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Cererile de rectificare ale documentelor tehnice vor putea fi depuse la sediul primăriei și pe site-ul Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară.”

 • Obligații ce revin persoanelor fizice și juridice cu privire la declararea datelor în vederea înscrierii în registrul agricol

Anuntul in format pdf

 • Anunt prealabil privind afisarea publica a documentelor tehnice ale cadastrului

Anuntul in format pdf

 • Proces verbal privind publicatia de vinzare nr.  174/2018 din 18.07.2019

Procesul verbal in format pdf

 • Registrul datoriei publice Bacesti 2018

Registrul in format pdf

 • Registrul garantiilor locale Bacesti 2018

Registrul in format pdf

 • Proces verbal incheiat la 12 decembrie 2018 referitor la publicatia de vinzare nr 1/174/2018

Procesul verbal in format pdf

 • Stat de plata luna martie 2018

Stat de plata in format pdf