Acasă » Angajari

Angajari

Concursuri ocupare posturi vacante

 • Tabel privind rezultatul la interviul la concursul organizat in data de 27 mai pentru ocuparea in functie publica de conducere sef Birou Asistenta Sociala, Protectia Copilului si Asistenta Medicala Comunitara
  Tabelul in format pdf
 • Tabel privind rezultatul la interviul la concursul organizat in data de 27 mai pentru ocuparea in functie publica de conducere sef Birou Asistenta Sociala, Protectia Copilului si Asistenta Medicala Comunitara
  Tabelul in format pdf
 • Tabel privind rezultatul la interviul la concursul organizat in data de 27 mai pentru ocuparea in functie publica de conducere sef Birou Asistenta Sociala, Protectia Copilului si Asistenta Medicala Comunitara
  Tabelul in format pdf
 • Anunt rezultatul privind angajarea in functie publica de conducere sef Birou Asistenta Sociala, Protectia Copilului si Asistenta Medicala Comunitara
  Anuntul in format pdf
 • Anunt prind angajarea in functie publica de conducere sef Birou Asistenta Sociala, Protectia Copilului si Asistenta Medicala Comunitara
  Anuntul in format pdf
 • Tabel privind rezultatul la interviul la concursul organizat in data de 4 aprilie pentru ocuparea functiei publice vacante de referent, clasa III, gradul profesional debutant in cadrul Compartimentului Registratura generala si arhiva
  Tabelul in format pdf
 • Tabel privind rezultatul la interviul la concursul pentru ocuparea functiei publice vacante de consilier achizitii publice, gradul profesional debutant in cadrul Compartimentului Achizitii publice
  Tabelul in format pdf
 • Tabel privind rezultatul la interviul la concursul pentru ocuparea functiei publice vacante de inspector clasa I, gradul profesional debutant in cadrul Compartimentului Contabilitate, impozite si taxe locale
  Tabelul in format pdf
 • Tabel privind rezultatul la proba scrisa la concursul pentru ocuparea functiei publice de executie de referent clasa III, gradul profesional debutant in cadrul Compartimentului Registratura generala si arhiva din aparatul de specialitate al Primarului comunei Bacesti
  Tabelul in format pdf
 • Tabel privind rezultatul selectiei dosarelor la concursul pentru ocuparea functiei publice de executie de referent clasa III, gradul profesional debutant in cadrul Compartimentului Registratura generala si arhiva din aparatul de specialitate al Primarului comunei Bacesti organizat in data de 4 aprilie 2022 orele 10.00
  Tabelul in format pdf
 • Tabel cu rezultatul obtinut de candidati privind angajarea referent clasa III, gradul profesional in cadrul Compartimentului Agricultura, post infiintat prin Hotararea Cosiliului Local al comunei Bacesti nr 32/30.07.2021
  Tabelul in format pdf
 • Anuntul cu punctajul obtinut de candidati privind angajarea referent clasa III, gradul profesional in cadrul Compartimentului Agricultura, post infiintat prin Hotararea Cosiliului Local al comunei Bacesti nr 32/30.07.2021
  Anuntul in format pdf
 • Anunt privind rezultatul selectiei dosarelor privind angajarea referent clasa III, gradul profesional in cadrul Compartimentului Agricultura, post infiintat prin Hotararea Cosiliului Local al comunei Bacesti nr 32/30.07.2021
  Anuntul in format pdf
 • Anunt privind angajarea referent clasa III, gradul profesional in cadrul Compartimentului Agricultura, post infiintat prin Hotararea Cosiliului Local al comunei Bacesti nr 32/30.07.2021
  Anuntul in format pdf
 • Raport final al concursului privind ocuparea posturilor  de referent debutant din cadrul Compartimentului de Stare Civila din aparatul de specialitate al Primarului comunei Bacesti si referent debutant din cadrul Compartimenului Registratura Generala, relatii cu publicul, mass- media si arhiva din cadrul Compartimentului de Stare Civila din aparatul de specialitate al Primarului comunei Bacesti
  Raportul in format pdf
 • Tabelul cu participantii pentru ocuparea posturilor  de referent debutant din cadrul Compartimentului de Stare Civila din aparatul de specialitate al Primarului comunei Bacesti si referent debutant din cadrul Compartimenului Registratura Generala, relatii cu publicul, mass- media si arhiva din cadrul Compartimentului de Stare Civila din aparatul de specialitate al Primarului comunei Bacesti
  Tabelul in format pdf
 • Anunt inscrierea la concurs pentru ocuparea posturilor: referent debutant din cadrul Compartimentului de Stare Civila din aparatul de specialitate al Primarului comunei Bacesti si referent debutant din cadrul Compartimenului Registratura Generala, relatii cu publicul, mass- media si arhiva din cadrul Compartimentului de Stare Civila din aparatul de specialitate al Primarului comunei Bacesti
           Anunt in format pdf
           Formular de inscriere
 • Examen de promovore in functia de referent I, referent IA in cadrul compartimentului de arhiva  din aparatul de specialitate al Primarului comunei Bacesti
           Anunt in format pdf
 • Examen de promovore in functia de muncitor calificat I, in cadrul Serviciului public local de gospodarie comunala din aparatul de specialitate al Primarului comunei Bacesti
           Anunt in format pdf
 • Afisarea rezultatelor la interviu si la proba practica privind organizarea concursului pentru ocuparea a doua posturi vacante de conducator autovehicul, treapta profesionala I, gradatia I in cadrul serviciului public local de gospodarie comunala din aparatul de specialitate al Primarului comunei Bacesti
           Anunt in format pdf
 • Afisarea rezultatelor la proba scrisa privind organizarea concursului pentru ocuparea a doua posturi vacante de conducator autovehicul, treapta profesionala I, gradatia I in cadrul serviciului public local de gospodarie comunala din aparatul de specialitate al Primarului comunei Bacesti
           Anunt in format pdf
 • Tabelul nominal si procesul verbal la anuntul privind organizarea unui concurs pentru ocuparea a doua posturi vacante de conducator autovehicul, treapta profesionala I, gradatia I in cadrul serviciului public local de gospodarie comunala din aparatul de specialitate al Primarului comunei Bacesti
           Anunt in format pdf
 • Anunt privind organizarea unui concurs pentru ocuparea a doua posturi vacante de conducator autovehicul, treapta profesionala I, gradatia I in cadrul serviciului public local de gospodarie comunala din aparatul de specialitate al Primarului comunei Bacesti
           Anunt in format pdf
 • Anunt privind raportul final la organizarea examenului de promovare de la clasa III, gradul profesional principal la clasa III, gradul profesional superior petru functia de politist local la Politia locala din aparatul de specialitate al Primarului comunei Bacesti
           Anunt in format pdf
 • Anunt privind organizarea examenului de promovare de la clasa III, gradul profesional principal la clasa III, gradul profesional superior petru functia de politist local la Politia locala din aparatul de specialitate al Primarului comunei Bacesti
           Anunt in format pdf
 • Procese verbale incheiate la data de 22.04.2019 de comisia de concurs privind ocuparea posturilor: referent, clasa III, debutant in cadrul compartimentului asistenta sociala si protectia copilului, referent, clasa III, debutant în cadrul compartimentului contabilitate – financiar si politist local, clasa III, debutant in cadrul serviciului public Politia locala din aparatul de specialitate al Primarului comunei Bacesti
           Anunt in format pdf
 • Procese verbale incheiate de comisia de concurs privind ocuparea posturilor: referent, clasa III, debutant in cadrul compartimentului asistenta sociala si protectia copilului, referent, clasa III, debutant în cadrul compartimentului contabilitate – financiar si politist local, clasa III, debutant in cadrul serviciului public Politia locala din aparatul de specialitate al Primarului comunei Bacesti

         Anunt in format pdf

 • Anunt privind ocuparea posturilor: referent, clasa III, debutant in cadrul compartimentului asistenta sociala si protectia copilului, referent, clasa III, debutant în cadrul compartimentului contabilitate – financiar si politist local, clasa III, debutant in cadrul serviciului public Politia locala din aparatul de specialitate al Primarului comunei Bacesti

         Anunt in format pdf

 • Procese verbale din 15.01.2019 privind ocuparea posturilor: referent, clasa III, debutant in cadrul compartimentului asistenta sociala si protectia copilului si referent, clasa III, debutant în cadrul compartimentului contabilitate – financiar

         Anunt in format pdf

 • Bibliografie pentru referent, clasa III, gradul debutant în cadrul Compartimentului contabilitate – financiar

         Bibliografia in format pdf

 • Anunt privind ocuparea posturilor: referent, clasa III, debutant in cadrul compartimentului asistenta sociala si protectia copilului si referent, clasa III, debutant în cadrul Compartimentului contabilitate – financiar

         Anunt in format pdf

 • Raport final al concusului privind angajare referent, clasa III, gradul debutant în cadrul Compartimentului contabilitate – financiar si referent, clasa III, gradul debutant în cadrul Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență

         Raportul in format pdf

 • Anunt privind selectia dosarelor pentru angajare referent, clasa III, gradul debutant în cadrul Compartimentului contabilitate – financiar

         Anunt in format pdf

 • Bibliografie pentru referent, clasa III, gradul debutant în cadrul Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență

         Bibliografia in format pdf

 • Bibliografie pentru referent, clasa III, gradul debutant în cadrul Compartimentului contabilitate – financiar

         Bibliografia in format pdf