Acasă » Informatii de interes public

Informatii de interes public

Informatii de interes public

  •  Proiecte de hotărâre de interes public

Anuntul in format pdf

“Unitatea administrativ-teritorială BACESTI, din județul VASLUI anunță publicarea documentelor tehnice ale cadastrului pentru sectoarele cadastrale nr. 42, 45,  începând cu data de 28.02.2018, pe o perioadă de 60 de zile, la sediul Primariei BACESTI, conform art. 14 alin. (1) și (2) din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Cererile de rectificare ale documentelor tehnice vor putea fi depuse la sediul primăriei și pe site-ul Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară.”

  • Obligații ce revin persoanelor fizice și juridice cu privire la declararea datelor în vederea înscrierii în registrul agricol

Anuntul in format pdf

  • Anunt prealabil privind afisarea publica a documentelor tehnice ale cadastrului

Anuntul in format pdf

  • Proces verbal privind publicatia de vinzare nr.  174/2018 din 18.07.2019

Procesul verbal in format pdf

  • Registrul datoriei publice Bacesti 2018

Registrul in format pdf

  • Registrul garantiilor locale Bacesti 2018

Registrul in format pdf

  • Proces verbal incheiat la 12 decembrie 2018 referitor la publicatia de vinzare nr 1/174/2018

Procesul verbal in format pdf

  • Stat de plata luna martie 2018

Stat de plata in format pdf